Aktuální tipy a fotografie z Jižní Moravy najdete také na oficiálním profilu .

Vyberte si Váš cíl cesty

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

Stará znojemská radnice, postavená již roku 1260, při velkém požáru r. 1444 vyhořela a spadla i věž, postavená na budově radnice. Proto byla při přestavbě radnice řešena radniční věž již jako samostatný objekt. Byla postavena v letech 1445 – 1448 mistrem Mikulášem ze Sedlešovic v pozdně gotickém slohu. Dva latinské nápisy, vytesané v kameni ve zdivu věže uvádějí dobu jejího vzniku. První nápis v českém překladu uvádí : Léta Páně 1445 v pondělí po Markétě (t.j. 19 července) počalo se toto dílo mistrem Mikulášem, kameníkem ze Sedlešovic. Druhý nápis, podobného znění, uvádí, že stavba byla dokončena v roce 1448. Výška věže i s kopulí je 79,88 m, výška zdiva 68,60 m. Stavba je zbudována na skále a její základy jsou až 3 m hluboké. Radniční věž má velmi zajímavou věžičkovou střechu, která byla původně kryta břidlicí. Většina nosných trámů pod střechou věže je dosud původních – starých přes 500 let.

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

Kostel byl původně zamýšlen jako bazilika, plány byly v průběhu stavby změněny. V současné podobě se jedná o trojlodní halový kostel s protáhlým presbytářem o třech polích a polygonálním závěru. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Presbytář je zaklenut na válcovité přípory, trojlodí na čtyři páry štíhlých sloupů bez hlavic. Věž kostela byla dostavěná až v letech 1845-1850 v novogotickém slohu. Interiér kostela. V interiéru se nachází několik cenných památek. Na stěnách presbytáře se dochovaly zbytky gotických fresek s pašijovými náměty a legendou o sv. Achátiovi.

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

Románská rotunda byla postavena v roce 1037 jako velkofarní kostel. Její unikum spočívá v zobrazení světských scén (nejspíše povolání Přemysla Oráče na trůn, portréty údělných knížat z rodu Přemyslovců) vedle náboženských motivů (Útěk do Egypta, Zvěstování). Fresky byly vymalovány r. 1134. Fotografování a natáčení na video zakázáno. 

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, ochutnávka vín, všechna vína VOC ZNOJMO ke koupi na jednom místě.

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

Městské divadlo je divadlo ve Znojmě na náměstí Republiky, jehož budova byla otevřena v roce 1900. Provoz zajišťuje Znojemská Beseda.

uvodni obrazek
Destinace: Znojemsko

K dokončení první fáze výstavby hradu došlo patrně za vlády knížete Konráda Brněnského v 80. letech 11. Století. Svojí polohou na jižní hranici Moravy představoval hrad „Znojem“ povinnou zastávku při veškerých diplomatických kontaktech mezi českým knížectvím a rakouskými oblastmi římskoněmecké říše.

Doporučené akce

Design by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Ochrana osobních údajů

No Internet Connection