Aktuální tipy a fotografie z Jižní Moravy najdete také na oficiálním profilu .

...

...

...

...

...

Vyberte si Váš cíl cesty

Destinace: Znojemsko

Kostel byl původně zamýšlen jako bazilika, plány byly v průběhu stavby změněny.

 

V současné podobě se jedná o trojlodní halový kostel s protáhlým presbytářem o třech polích a polygonálním závěru. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Presbytář je zaklenut na válcovité přípory, trojlodí na čtyři páry štíhlých sloupů bez hlavic. Věž kostela byla dostavěná až v letech 1845-1850 v novogotickém slohu. Interiér kostela. V interiéru se nachází několik cenných památek. Na stěnách presbytáře se dochovaly zbytky gotických fresek s pašijovými náměty a legendou o sv. Achátiovi.

V kněžišti stál zřejmě gotický deskový oltář z doby kolem 1440-1450, který je nyní ve sbírkách Rakouské galerie. Dnešní oltář je z roku 1754 (J. I. Daisinger), z jehož dílny pocházejí i další tři oltářní obrazy (sv. Rodina, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Šebestián). V kněžišti se dále nachází pozdně gotické pastoforium s původními mřížemi z konce 15. století, gotická socha Bičovaného Krista z doby kolem roku 1425, gotický reliéf Oplakávání (po roce 1500) a Madona zv. Chlebová (kolem r. 1500). V interiéru se dále nachází kamenná gotická křtitelnice a vrcholně barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule (dílo Josefa Winterhaldera st.).

Design by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Ochrana osobních údajů

No Internet Connection